Tony Torres

Wrth edrych am y fersiwn orau ohonof fy hun, darganfyddais mai'r allwedd i fywyd iach yw cydbwysedd. Yn enwedig pan ddeuthum yn fam a gorfod ailddyfeisio fy hun yn fy ffordd o fyw. Gwydnwch fel cysyniad o fywyd, addasu a dysgu yw'r hyn sy'n fy helpu bob dydd i deimlo'n well yn fy nghroen fy hun. Rwy'n angerddol am bopeth wedi'i wneud â llaw, ffasiwn a harddwch gyda mi yn fy niwrnod o ddydd i ddydd. Ysgrifennu yw fy angerdd ac am rai blynyddoedd, fy mhroffesiwn. Ymunwch â mi a byddaf yn eich helpu i ddod o hyd i'ch cydbwysedd eich hun i fwynhau bywyd llawn ac iach.