Susana godoy

Gan fy mod yn fach roeddwn i'n gwybod mai fy mhopeth oedd bod yn athro iaith. Felly rydw i wedi graddio mewn Athroniaeth Saesneg. Mae darllen, ysgrifennu a theithio ymhlith fy hobïau. Beth os nad oeddwn i wedi bod yn athro? Heb amheuaeth, seicolegydd fyddai hi. Gellir cyfuno hyn i gyd yn berffaith â fy angerdd am bopeth sy'n ymwneud â ffasiwn, triciau harddwch, newidiadau mewn edrychiad diolch i gyfansoddiad a steiliau gwallt neu newyddion cyfredol, ymhlith pynciau eraill. Os byddwn ni'n sesno hyn i gyd gydag ychydig o gerddoriaeth roc, yna bydd gennym ni fwydlen gyflawn a chytbwys iawn.